Gegin Nos

Night Kitchen

Wel oedd e'n ganol haf
A roedd Anna teimlo'n eithaf...braf

Wel rwy only jyst yn gallu cysgu
A mae rhai pobl byth yn dysgu
Wel cwympes i trwy'r dywyll rhad
Allan trwy'r awyr a fy dillad
Heibio lleuad mam a dad
A mewn i y gegin nos

Wel ti'n gwbod beth mae fel
Cadw mynd a cadw dod
A cadw yn y gegin nos
Ddim fi yw'r llaeth
A ddim y llaeth yw fi
Cadw mynd a cadw dod
A cadw yn y gegin nos

Roedd e'n canol haf
O'n i'n teimlo'n rili braf
Oedd yr haul yn gormod
A o'n i jyst ddim gallu cysgu
Wel cwympes i trwy'r dywyll rhad
Allan trwy'r awyr a fy dillad
Heibio'r lleuad mam a dad
A mewn i y gegin nos

Well it was the middle of summer
Anna felt quite...good.

Well I only just can sleep
And some people never learn
Well I fell through the cheap darkness
Out through the air and my clothes
Past my mother and father's moon
And into the night kitchen

Well you know what it's like
Keep coming and keep going
And keep in the night kitchen
I am not the milk
And the milk is not me
Keep coming and keep going
And keep in the night kitchen

It was the middle of summer
I was feeling really good
The sun was too much
And I just couldn't sleep
Well I fell through the cheap darkness
Out through the air and my clothes
Pasy my mother and father's moon
And into the night kitchen

 

Click here for Tab

From the album Tatay

English translation in white